CSB este membru ISACA

ISACA este o asociație internațională care oferă membrilor săi informații, certificări, suport și instruire în domeniul securității sistemelor informaționale, guvernanței și managementului IT, conformitate și gestionarea riscurilor IT.

ISACA asigură un cadru de referință care ajută organizațiile să alinieze obiectivele strategice cu funcționalitățile asigurate de sistemele informaționale (IT) astfel încât să creeze un echilibru între obținerea beneficiilor și optimizarea riscurilor. Acest cadru de referință se numește COBIT – Control Objectives for Information and Related Technology

Un principiu de bază promovat de COBIT este separația dintre guvernanță și management:

Guvernanța  asigură că la nivelul acționarilor/administratorilor afacerii sunt evaluate cerințele, condițiile, opțiunile și prioritățile cu scopul de a identifica obiective adecvate, asumate și tangibile. Sunt stabilite, de asemenea ,principiile pentru monitorizarea performanței și conformitatea cu obiectivele asumate.

Managementul asigura planificarea, implementarea, administrarea și monitorizarea activităților în conformitate cu direcțiile stabilite prin Guvernanță pentru a atinge obiectivele organizației.

CSB ofera servicii pentru evaluarea situației existente (AS IS) și implementarea măsurilor necesare pentru alinierea la cadrul COBIT

CSB include auditori certificați ISACA – CISA (Certified Information System Auditor) pentru servicii privind evaluarea, controlul, monitorizarea sistemelor IT și funcționale ale unei organizații.

REFERINȚE

Mai multe articole