Politică de confidențialitate

Acordăm o importanță deosebită confidențialității datelor dumneavoastră și, de aceea, dorim să vă informăm în mod transparent asupra datelor cu caracter personal pe care le colectăm, in ce condiții le utilizăm și drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră.

Astfel, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“GDPR”), vă informăm că respectăm întrutotul dreptul de acces al persoanei vizate asupra propriilor date personale, dreptul la rectificare al persoanei vizate asupra propriilor date, dreptul de ștergere al datelor personale, dreptul la restricționarea prelucrării datelor personale precum și dreptul la portabilitatea datelor personale . Vă asigurăm că datele transmise vor fi folosite numai pentru scopul pentru care le-ați transmis, orice altă folosire fiind exclusă. Având în vedere importanța datelor cu caracter personal și caracterul sensibil al acestora, CSB a desemnat o persoană având calitatea de Responsabil cu protecția datelor care poate fi contactată la adresa de e-mail dpo@csb.ro. Astfel, dacă aveți o plângere sau o nelămurire cu privire la modul în care folosim datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail dpo@csb.ro a Responsabilului cu protecția datelor sau la adresa sediului CSB  din București, Calea Griviței 6-8, sector 1.