Proiecte europene POS CCE

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
„Investiții pentru viitorul dumneavoastră!”
Extinderea sistemului informatic integrat ERP al Computer Sharing București, in vederea creșterii eficienței manageriale
– proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –
 
Computer Sharing București derulează, începând cu data de 19.12.2013, proiectul “Extinderea sistemului informatic integrat ERP al Computer Sharing București, în vederea creșterii eficienței manageriale“,  pe o durată de 12 luni.
Valoarea totală a proiectului este de 1.256.305,38 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de614.745,70 lei.
Obiectivul proiectului este creșterea eficienței și a performantei manageriale, optimizarea fluxurilor informaționale și a fluxului de cash în cadrul Computer Sharing București SRL, prin dezvoltarea adecvată a sistemului ERP actual, în vederea creșterii competitivității organizației pe piață, aplicării în practica de zi cu zi a principiilor de dezvoltare durabilă și sprijinirii dezvoltării societății informaționale în România
Stadiul de implementarea al proiectului:
Activități realizate:
  • Decembrie 2013 – Începerea proiectului. Demararea achizițiilor
  • Martie 2014 – Încheierea procedurilor de achiziție. Demararea implementării sistemului, care va dura până în Noiembrie 2014
Activități care urmează a se realiza:
  • Decembrie 2014 – Încheierea implementării. Auditarea proiectului și finalizarea.
  Detalii suplimentare puteți obține de la:
Radu Magda, Director General
Tel. 021.212 75 21 , Fax: 021.312 30 43,
e-mail: radu.magda@csb.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României